نرم افزار های حسابداری

خانه > حسابداری

نمایش دادن همه 4 نتیجه

نرم افزار حسابداری پارسیان نسخه پیشرفته

۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان
حسابداری پارسیان ویندوز نسخه پیشرفته
 • امکانات این نسخه در توضیحات محصول قابل مشاهده میباشد .
 • طبق دستورالعمل و تائیدیه سازمان امور مالیاتی کشور
 • محیط کاربری روان و نصب ساده
 • پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری پارسیان نسخه جامع

۲.۴۵۰.۰۰۰ تومان
حسابداری پارسیان ویندوز نسخه جامع
 • امکانات این نسخه در توضیحات محصول قابل مشاهده میباشد .
 • طبق دستورالعمل و تائیدیه سازمان امور مالیاتی کشور
 • محیط کاربری روان و نصب ساده
 • پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری پارسیان نسخه ساده

۳۹۵.۰۰۰ تومان
حسابداری پارسیان ویندوز نسخه ساده
 • امکانات این نسخه در توضیحات محصول قابل مشاهده میباشد .
 • طبق دستورالعمل و تائیدیه سازمان امور مالیاتی کشور
 • محیط کاربری روان و نصب ساده
 • پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری پارسیان نسخه ویژه

۷۸۰.۰۰۰ تومان
حسابداری پارسیان ویندوز نسخه ویژه
 • امکانات این نسخه در توضیحات محصول قابل مشاهده میباشد .
 • طبق دستورالعمل و تائیدیه سازمان امور مالیاتی کشور
 • محیط کاربری روان و نصب ساده
 • پشتیبانی رایگان